Official website of the Bulgarian Individual Championship (Men) 2010, Kyustendil, Bulgaria, 07 - 17.04.2010

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Р Е Г Л А М Е Н Т
НА 74-ТО ДЪРЖАВНО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО
ПО ШАХМАТ ЗА МЪЖЕ – ФИНАЛ
07–17.04.2010 г.,Кюстендил

1. ОРГАНИЗАТОР: Българската федерация по шахмат със съдействието на Община Кюстендил

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Да излъчи Държавния шампион за 2010 г.

3. ДАТА И МЯСТО: Първенството се провежда от 7 до 17.04.2010 г. в гр. Кюстендил, при любезното домакинство на хотел “Стримон Спа клуб“.

4. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Първенството се провежда по кръговата система - всеки срещу всеки в 13 кръга.

5. КОНТРОЛ НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА: Контролата на игра е 90 минути за 40 хода плюс 30 минути до края на партията с допълнително време още от първия ход по 30 секунди преди всеки изигран ход.

6. ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ: Времето за игра ще се измерва с електронни шахматни часовници DGT XL.

7. УЧАСТНИЦИ: Право на участие имат следните 14 състезатели
Звание Състезател ЕЛО ФИДЕ ЕЛО БФШ Клуб
1 ГM Георгиев Кирил 2669 2613 ЦСКА - София
2 ГM Спасов Васил 2599 2555 “Мисионис” - Търговище
3 ГM Радулски Юлиян 2592 2488 “Локомотив 2000” - Пловдив
4 ГM Йотов Валентин 2568 2524 “Найден Войнов” - Видин
5 ГM Чаталбашев Борис 2555 2541 “Локомотив ” Пловдив
6 МM Николов Момчил 2550 2520 “Пристис”- Русе
7 ГМ Петков Владимир 2484 2491 “Локомотив” - Пловдив
8 ГМ Янев Евгени 2450 2446 “Локомотив 2000” - Пловдив
9 МM Бербатов Киприан 2481 2356 “Локомотив” - София
10 МM Мархолев Димитър 2423 2415 “Локомотив” - Пловдив
11 ММ Арнаудов Петър Г. 2404 2404 “Локомотив 2000” - Пловдив
12 ММ Милчев Николай 2382 2375 “Локомотив” - Пловдив
13 ФM Куков Велислав 2368 2369 “Спартак Плевен 21”- Плевен
14 ФМ Бадев Кирил 2396 2413 “Марица Изток” - Раднево8. ПРОГРАМА:
Дата Месец Ден Час Кръг
07 април Сряда 11:00 Техническа конференция
07 април Сряда 14:00 І
08 април Четвъртък 14:00 ІІ
09 април Петък 09:30 ІІІ
09 април Петък 15:30 ІV
10 април Събота 14:00 V
11 април Неделя 14:00 VІ
12 април Понеделник 14:00 VІІ
13 април Вторник 09:30 VІІI
13 април Вторник 15:30 ІХ
14 април Сряда 14:00 Х
15 април Четвъртък 14:00 ХІ
16 април Петък 14:00 ХІІ
17 април Събота 09:30 ХІІІ
17 април Събота 14:00 Закриване и награждаване

Главният съдия, при необходимост и след консултации с БФ Шахмат и домакините, може да направи промяна в предварителната програма, за което състезателите следва да бъдат предварително уведомени.

9. КЛАСИРАНЕ: Класирането е в зависимост от:
• Броя на спечелените точки.
В случай на равенство, се прилагат следните допълнителни показатели за определяне на по-предно място:
• Резултати от срещите между състезателите от същата точкова група.
• Система Койя (Броят на точките спечелени срещу всички състезатели, които имат 50 % или повече от възможните точки). Не се прилага разширената система Койя.
• Зонеборн-Бергер (Сумата от точките на противниците, срещу които състезателят е спечелил, плюс половината от точките на противниците, с които е завършил реми).
• По-голям брой победи.
• Ниво на постижение (performance).
Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри в утвърдената от ФИДЕ компютърна програма „Swiss Manager”.
10. ВАЛИДНОСТ: Първенството е валидно за международен и български рейтинг и има квалификационно значение.
Среден коефициент (ФИДЕ) – 2494.
Турнирът е от X-та категория.
Норма за международен гросмайстор в зависимост от средния рейтинг на съперниците (ориентировъчна 8,5 т.)
Норма за международен майстор в зависимост от средния рейтинг на съперниците (ориентировъчна – 6.0 т ).
Възможно е да бъдат покрити норми от по-малък брой партии при наличие на достатъчен брой противници с международни звания.

10. НАГРАДИ:
10.1. Класиралите се на първо, второ и трето място получават съответно златен, сребърен и бронзов медал.
10.2. Победителят получава купа на шампион на България за 2010 г.
10.3. Допълнителни парични награди:
І място – 2000 лв., ІІ място – 1200 лв., ІІІ място – 800 лв.,
ІV място – 500 лв., V място – 450 лв., VІ място – 400 лв., VІІ място – 350 лв.
При равенство в точките наградите не се делят, а се дават в зависимост от класирането.
10.4. Класиралите се от VІІІ до ХІV място получават по 50 лв. на спечелена точка.
10.5. Шампионът получава правото да играе на финалния турнир от “Балкан Гранд При” в Белград през месец декември 2010 г., както и правото да играе в мач по ускорен шах с шампиона на Република Сърбия, който ще се проведе на 1 май 2010 година в София.
10.6. Вторият и третият в класирането, получават право да участват в турнири от веригата “Балкан Гранд При” .
10.7. Четвъртият в класирането ( при отказ, следващият ) получава право да участва в турнир на франкофонските държави, който ще се проведе в Тунис.

11. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО:
Турнирът се ръководи от следния съдийски състав:
Главен съдия – Иван Стойнов, съдия на ФИДЕ.
Заместник главен съдия – Асен Анев, съдия републиканска категория
Решенията на съдийското ръководство са задължителни, но могат да бъдат обжалвани пред Турнирен комитет в състав:
Председател: мм. Богомил Андонов
членове: гм Кирил Георгиев, гм Борис Чаталбашев
резерви: гм Юлиян Радулски , гм. Евгени Янев
Контестации се подават не по-късно от 1 час след съдийското решение, придружени от такса в размер на 50 (петдесет) лв. Решението на Турнирния комитет е окончателно. В случай, че контестацията бъде уважена сумата се връща на състезателя. В случай, че бъде отхвърлена, сумата остава в полза на БФ Шахмат.

12. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ: Лекар на турнира е осигурен.

13. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
13.1. Всички състезатели са длъжни да спазват Правилника на шахматната игра и настоящия Регламент и да изиграят своите партии в духа на “феър плей” (fair play).
13.2. Главният съдия съобщава наближаването на старта на всеки кръг пет минути преди началото на кръга, съгласно програмата по регламента на състезанието.
При обявяването на началото на кръга от главния съдия, всеки състезател, който не се е явил пред шахматната си дъска, ще загуби служебно партията си незабавно.Ако и двамата състезатели не са се явили пред шахматната дъска при обявяването на началото на кръга и двамата ще загубят служебно партията си.
13.3. Не се разрешават ремита преди завършването на 30-я ход на черните.
Изключение от това правило се прави за реми по чл. 9.2 от Правилника на шахмата на ФИДЕ, при условие че партията се е играла нормално, без демонстративно предварително съгласие за реми.
13.4. Не се разрешава отлагането на партии.
13.5. Записването на ходовете е задължително през цялата партия.
13.6. Не се разрешава предварително записване на ходовете, освен в случай на рекламация по чл. 9.2 и 9.3 от Правилника за шахматната игра.
13.7. Член 10.2 от Правилника за шахматната игра не се прилага при тази игрова контрола.
13.8. След завършване на партията, състезателите предават на съдията оригиналните бланки, подписани от двамата състезатели.
13.9. Забранено е да се правят анализи в игралната зала.
13.10. Пушенето е разрешено само на място определено от съдията.
13.11. Състезателите, които са завършили своите партии се считат за зрители, и не им се разрешава да остават в игралното поле
13.12. На състезателите е забранено , без разрешение от съдията, да носят мобилни телефони или други електронни средства за комуникация в зоната на състезанието , освен ако не са напълно изключени. Ако подобно средство произведе звук, състезателят губи партията. Противникът ще спечели, освен ако не може да обяви мат с произволна серия от правомерни ходове, тогава ще получи половин точка.
13.13. Снимки със светкавици или допълнително осветление се разрешават само в първите 15 минути.
13.14. На състезателите се забранява да напускат „зоната на състезанието” без разрешение на съдията. Зоната на състезанието включва залата за игра, в която се провежда, мястото за пушене и тоалетните помещения.
13.15. Всички състезатели са запознати с регламента и се задължават да го спазват.

Главен съдия: ………………..........................................................
(Иван Стойнов – съдия на ФИДЕ)

 


About us | Contact us | Terms and conditions | Chess tournaments | Chess games

© 2003-2023 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.